- Tư vấn, thiết kế các giải pháp Camera giám sát

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera

- Lắp đặt - Triển khai hệ thống điện nhẹ

- Hỗ trợ kỹ thuật - Bảo trì hệ thống

- Cho thuê hệ thống Camera