Đầu ghi hình

 

HỆ THỐNG KẾT NỐI

HÌNH ẢNH ĐẦU DVR ĐÃ GHI

HÌNH ẢNH GHI HÌNH TỪ ĐIỆN THOẠI