Tài liệu tải về

Tên tài liệu Link download
 Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình cop-security  Download
 Phần mềm CMS IP mCMS and mobile APP  

 Firmware(V1.35) 15-DVR16PV2

 

Firmware(V1.51) (15-DVR04V2, 15-DVR08V2)

 
 Đơn đăng ký làm đại lý  
Phần mềm quản lý tập trung CMS Cop-Security
 Phần mềm quản lý tập trung CMS DVRV3  
 Phần mềm UC  
 Phần mềm CMS-DVR  
 Phần mềm CMS-HVR  
 Phần mềm xem lại file của đầu ghi cop-security  
 Phần mềm CMS-NVR  
 Phần mềm search IP Camera  
 Phần mềm CMS AHD    
 Phần mềm CMS AHD104B  
 Phần mềm CMS IP mCMS and mobile APP  

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS IP mCMS

and mobile APP

 
 Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình DVR ( tiếng anh) Download 
 Phần mềm CMS cho đầu XVR  
Phần mềm IMS cho đầu TVR